Dokument

Årsmötet genomfördes i år via poströstning, den 15 mars 2021.

Se dokument nedan:

 

 

 

RSMH:s  kongress-­‐uttalande  år  2019  

I  helgen  höll  Riksförbundet  för  Social  och  Mental  Hälsa,  RSMH,  kongress,  som  sker  vart  fjärde  år.  Vi  brinner   för  att  förbättra  levnadsvillkoren  för  personer  med  psykisk  ohälsa,  bland  annat  genom  att  förbättra   sjukförsäkringsreglerna  och  minska  självmorden.  Vid  kongressen  2019  valde  vi  att  lyfta  frågan  om  psykisk   ohälsa  och  samtidig  beroendesjukdom.

Läs uttalandet här!