2012

Utflykt till Tyrislöts skärgårdsmuséum.

Panelsamtal om skolan och ungdomars psykiska mående. Inbjudna deltagare från skolan och BUP. Moderator Lollo Malmström(ABF)

F

Föreläsning om barn o ungas psykiska hälsa och skolmiljöns påverkan, Malin Gren Landell.

Utflykt till Tullgarns Slott