Bli medlem

Som medlem får du information om vad som händer i föreningen och möjlighet att delta på våra medlemsträffar, arrangemang och andra gemensamma aktiviteter.
Du får medlemstidningen Revansch! som kommer ut med 6 nummer per år.

Du får också möjlighet att delta i cirklar och kurser inom RSMH´s verksamhet, och du får medlemsrabatt på böcker utgivna av förbundet.

Medlemsavgiften är 150:- /år och kan betalas in direkt på Pg 485836-1, och gäller för ett år. Det är viktigt att fylla i namn och adress till den eller de personer som medlemsavgiften gäller för, så vi vet vem som blivit medlem.
Är ni flera i familjen som vill vara medlemmar finns möjlighet till familjemedlemskap, då är årsavgift 225:-.

Avgift som inbetalas under hösten, andra delen av året, gäller även för nästkommande år.

Om man vill bli medlem men inte kan betala in via postgiro så går det bra att kontakta kassören, eller någon i styrelsen, så hjälper vi till.

Om du inte vill delta i verksamheten men ändå stödja föreningen här i Norrköping eller Riksförbundet kan du bli stödmedlem. Årsavgiften är då 200:-/år och ger rabatt på allt vårt material, de böcker vi ger ut, och till olika seminarier och konferenser som arrangeras av RSMH. Dessutom får du medlemstidningen Revansch! som kommer ut 6 gånger om året.

Välkommen till RSMH!!