Bli medlem

Som medlem får man information om och möjlighet att delta i föreningens, distriktets och förbundets arrangemang. Man får tidningen Revansch! som kommer från förbundet och kommer ut med sex nummer per år.

Man kan också få delta i kurser inom RSMH´s verksamhet, man får medlemsrabatt på böcker utgivna av förbundet och man har möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

Medlemsavgiften är 150:- /år och kan betalas in direkt på Pg 485836-1, och gäller för ett år. Det är viktigt att man fyller i namn och adress till den eller de personer som medlemsavgiften gäller för. Avgift som inbetalas under hösten, andra delen av året, gäller även för nästkommande år.
Är ni flera i familjen som vill vara medlemmar finns möjlighet till familjemedlems skap, årsavgift 225:-.

Om man vill bli medlem men inte kan betala in via postgiro så går det bra att kontakta kassören, eller någon i styrelsen, så hjälper vi till.

Annonser