Om oss

RSMH-Norrköping Bläckfisken skall vara en kamratstödjande förening som främst gagnar medlemmarnas sociala återhämtning, där medlemmarnas erfarenheter och kunskap formar föreningen. Det viktigaste målet är att var och en som deltar i vår verksamhet ska nå en höjd livskvalitet socialt, med andra ord att medlemmarna ska växa som individer och få ett stärkt självförtroende. Förhoppningen är att den som deltar i föreningens aktiviteter helt enkelt skall må bättre.

Det är av största vikt att föreningen hela tiden utvecklas och att den som tycker något får en chans att framföra det, efter sin förmåga och på sitt sätt. Vi måste ha en hög tolerans för varandras olikheter och se dom som en tillgång för vår förening.

Bläckfisken som förening blev till under hösten 2008 och hade vid starten 15-20 medlemmar som  ökades  på under 2009 till 31, och medlemsantalet ökar.  Sedan i februari 2009 ingår Bläckfisken i riksorganisationen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), och har som mål att följa de idéer och det etiska förhållningssätt som riksorganisationen har.

Namnet Bläckfisken kom från en av de medlemmar som var med och utformade de allra första idéerna om hur föreningens verksamhet skulle se ut. Bläckfisken står som symbol för hur medlemmarna tänker sig att arbetet och engagemanget ska spänna över flera olika intresseområden och akiviteteter, för att med tiden kunna utvecklas utefter hur dom aktiva medlemmarna utvecklas och växer.

Tanken med verksamheten:

Varje Bläckfiskarm innehåller en egen inriktning, t.ex. skapande verksamhet, teatergrupp, studier, politisk påverkan … m.m. Meningen är att enskilda medlemmar, naturligtvis efter förmåga, skall kunna delta i en eller flera armar och också bilda egna. Medlemmar ska kunna ta över ansvar för olika saker och samtidigt ha bläckfiskkroppen som säkerhet om man skulle misslyckas eller må dåligt under en period. Förhoppningen är att bläckfisken med tiden skall få många armar och kunna erbjuda sysselsättning för många olika personligheter och förmågor. Om vi når halva vägen är vi nöjda, och det är just vägen som är det viktiga.

#